page_banner

ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

ପୁରୁଷ -3-2

ଉତ୍ପାଦର ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ କେତେ ଦିନ?

2 ବର୍ଷ

LOGO
ପୁରୁଷ -3-2

ଆପଣ ମାଗଣା ନମୁନା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କି?

ହଁ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦେବା ଉଚିତ୍ |

LOGO
ପୁରୁଷ -3-2

କଣ'ତୁମର ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ?

ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ, ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ (MOQ) ହେଉଛି 1 PC |

LOGO
ପୁରୁଷ -3-2

ଆପଣ କଷ୍ଟମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କି?

ଆମେ OEM & ODM & OBL ନିର୍ମାତା, ଆମେ ଖୋଲା ଖୋଲିବା, ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ, ମୁଦ୍ରଣ ଲୋଗୋ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେବଲ୍, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା |

LOGO
ପୁରୁଷ -3-2

ଆଞ୍ଚଳିକ ବଣ୍ଟନ କିପରି ହେବ?

ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାନ୍ତୁ |

LOGO
ପୁରୁଷ -3-2

MANSON କେଉଁ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରେ?

ଆମେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଟି / ଟି, ଏଲ୍ / ସି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, ପେପାଲ୍, ACH କ୍ରେଡିଟ୍, ଆଲିପେ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରୁ |

LOGO
ପୁରୁଷ -3-2

ଉଦ୍ଧୃତିର ବ ity ଧତା କେତେ ଦିନ?

ସାଧାରଣତ ,, କୋଟେସନ୍ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ valid ଧ |କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବଜାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଜାଡାଯିବ |

LOGO
ପୁରୁଷ -3-2

କଣ'ତୁମର ପଠାଣ?

ଆମର ଏୟାର ଲାଇନ୍, ସମୁଦ୍ର ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାଇନରେ 3 ଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଏବଂ ଯେକ any ଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର 20 ରୁ ଅଧିକ ଫରୱାର୍ଡର୍ ଅଛନ୍ତି |ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଗ୍ରଗାମୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ, ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସିପିଂ ପୁରୁଷମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ |

LOGO
ପୁରୁଷ -3-2

କଣ'ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ?

ଆମେ ପ୍ରକୃତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଂଶୀଦାର, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ |

LOGO